Tumblelog by Soup.io
 • verrr
 • dwiefoczki
 • multiwitamina
 • stark
 • fridge
 • rollingstar
 • eltoro
 • takietakie
 • Gaa
 • kyte
 • sarkastyczna
 • rogatek
 • franklymydear
 • silencer
 • magenno
 • fatality
 • dympna
 • ellis96
 • propanexnightmares
 • dzoana
 • PaniSowa
 • krecia
 • jagna
 • inamanner0fspeakin
 • shiningblack
 • AbbaPater
 • sarchi1
 • TheWooblyOne
 • efyra
 • healthfreek
 • iThom
 • Ameba
 • meem
 • artbylittlea
 • zakochana-zlosnica
 • brianstorm
 • ompalompa
 • llooll
 • karusia
 • peace
 • anulka
 • kasiunia
 • zulka
 • czleksobotni
 • stfu
 • grotesque
 • kjuik
 • mrsantares
 • kiwikiwi
 • vill
 • reloveution
 • fabulous-lazy
 • ambaje
 • changetheworld
 • majaki
 • satisfucktory
 • mohito
 • pianistka
 • Tornerai
 • cukierki
 • martiti
 • magat
 • zagadka
 • ohwow
 • marta645
 • nuri
 • xoxo
 • czarownica
 • eXYZ
 • mijama
 • ClockworkWonderland
 • agta13
 • Bilet
 • mrymrumru
 • jolene511
 • reveil
 • ZielonaSowa
 • ickyv
 • kalorymetria
 • longvomiting
 • nso
 • hmpf3rd
 • ADreamer
 • graveyard-girl
 • purpleJolene
 • zupatomasza
 • asiuulaaa
 • camillee
 • floralpattern
 • thornat
 • makowa
 • MissMurder
 • eckisteinhagen
 • lullaby
 • darkcandy
 • moninka
 • swain1e
 • locapingwin
 • unitedsoupsfandom
 • pannaniczyja
 • catasha
 • maisha
 • fatu
 • basik
 • Veni
 • the-cat
 • kruchabrunetka
 • Beatrix
 • cuilwarthien666
 • czinok
 • realityisabitch
 • quentinho
 • fruneman
 • sufrimiento
 • irmelin
 • royale
 • kathastrofe
 • agnessa
 • szaaatan
 • Ashritt
 • mruu
 • klangory
 • biri
 • nothingtown
 • gab-rys
 • QOH1984
 • kusiol
 • zorza
 • meadow
 • findmyway
 • perelin
 • Asteraki
 • nelabai
 • pannaanna
 • thewladcakrypty
 • notatkinaherbacianympapierze
 • Yourssmile
 • miuminator
 • cupcakeofdarkness
 • dudzia
 • mishap
 • stockholmsyndrome
 • Pitufa
 • flitterempire
 • littleliar
 • angelsdemon
 • negation
 • absolutelyfuckingnot
 • clip
 • pyzamazowiecka
 • missdark
 • summerkiss
 • noe
 • panioferma
 • marghot
 • paulline188
 • akunin
 • monroewiecznamonroe
 • guyver
 • bitchcraft
 • little-kilroy
 • agencja
 • maryjanejanis
 • punkfish
 • cudoku
 • changes
 • Penny86
 • gemma
 • zatora
 • Wascon
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

1896 1d49 500
Reposted fromZircon Zircon viaBBart BBart
8227 9a10
Reposted frompastelowe pastelowe viamezalians mezalians
7681 2853
Reposted frompunisher punisher viaKryptonite Kryptonite
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj
9009 863c 500
Reposted fromanheros anheros via8agienny 8agienny
0460 66a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce
9225 b479 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaverdantforce verdantforce
6901 42d2
Reposted fromidiod idiod viaverdantforce verdantforce
3026 e5d2
Reposted fromsexinthe sexinthe viaverdantforce verdantforce
3936 b63b
Reposted fromgplyr gplyr viaverdantforce verdantforce
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaverdantforce verdantforce
0030 8c36
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamemesjasz memesjasz
5903 1e89 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viamemesjasz memesjasz
2847 f869
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSiedut Siedut
3183 095b 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viakokoloko kokoloko
5974 1f66
Reposted fromsavatage savatage viaburdeltata burdeltata
5653 5712 500
Reposted fromteijakool teijakool viawujcioBat wujcioBat
Pro fishing
Reposted fromtgs tgs viaedhell edhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl